Roken is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van vermijdbare sterfte. Het is verantwoordelijk voor verschillende gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, emfyseem en hartziekten. Nicotine, de verslavende stof in sigaretten, kan ook leiden tot verslaving en schade toebrengen aan de ontwikkeling van de hersenen bij jonge mensen.

CBD: Definitie en voordelen

CBD, of cannabidiol, is een verbinding die voorkomt in de cannabisplant. In tegenstelling tot THC, het psychoactieve bestanddeel van cannabis, is CBD niet psychoactief en zou het therapeutische voordelen hebben, waaronder het verminderen van angst en pijn. Onderzoek naar de effecten van CBD bevindt zich echter nog in een vroeg stadium, en er zijn meer studies nodig om de potentiële voordelen en risico’s volledig te begrijpen.

Snus of Pouches een mogelijk alternatief?

Snus is een rookloos tabaksproduct dat populair is in Zweden. In tegenstelling tot roken wordt bij het gebruik van snus geen rook ingeademd, wat het risico op longkanker en andere aan roken gerelateerde ziekten vermindert. Snus bevat echter nog steeds nicotine en andere schadelijke chemicaliën, en kan leiden tot verslaving en mondgezondheidsproblemen. Bovendien is het gebruik van snus verboden in de Europese Unie, behalve in Zweden, waar het een uitzondering kreeg.

Snus en nicotinezakjes zijn alternatieven voor roken, maar ze verschillen qua samenstelling, herkomst en wettelijke status. Snus is gemaakt van gemalen tabak en is in de meeste landen verboden, terwijl nicotinezakjes niet van tabak zijn gemaakt en in de meeste landen legaal zijn.
Online kun je ze gewoon  hier bestellen.

Conclusie

Roken is een belangrijke oorzaak van vermijdbare dood, en is verantwoordelijk voor verschillende gezondheidsproblemen. Van CBD, een verbinding die voorkomt in de cannabisplant, wordt gezegd dat het therapeutische voordelen heeft, maar er is meer onderzoek nodig om de potentiële risico’s en voordelen volledig te begrijpen. Snus, een rookloos tabaksproduct, kan een minder schadelijk alternatief zijn voor roken, maar het bevat nog steeds nicotine en andere schadelijke chemicaliën en kan leiden tot verslaving en mondgezondheidsproblemen.