Wanneer je als werknemer te maken krijgt met langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, kan het nodig zijn om een re-integratietraject tweede spoor te volgen. Dit traject is anders dan het reguliere re-integratietraject eerste spoor, waarbij je probeert terug te keren bij je huidige werkgever. Bij een traject tweede spoor wordt er gezocht naar ander passend werk buiten de organisatie waar je op dat moment werkt.

Maar de vraag blijft: moet je als werknemer instemmen met zo’n re-integratietraject tweede spoor? Het antwoord is niet eenduidig en hangt af van verschillende factoren. Hieronder worden enkele overwegingen besproken die je kunnen helpen bij het maken van een keuze.

1. Verplichting conform Wet Verbetering Poortwachter: Als werknemer ben je volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om mee te werken aan je eigen re-integratieproces. Hierbij moet je ook actief meedenken en meewerken aan een traject tweede spoor als dit passend lijkt te zijn. Met andere woorden, als je niet instemt met het traject, loop je het risico dat dit als onvoldoende re-integratie-inspanning wordt gezien en dat dit gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld je recht op uitkeringen.

2. Persoonlijke situatie: Het is van belang om je persoonlijke situatie en behoeften in overweging te nemen. Een traject tweede spoor kan een positieve verandering betekenen in je loopbaan en kan je helpen om weer aan het werk te komen. Aan de andere kant kan het ook een grote verandering inhouden, bijvoorbeeld als je al lange tijd bij je huidige werkgever werkt of als je erg gehecht bent aan je huidige functie. Een goede afweging van zowel de voordelen als de nadelen kan je helpen bij het nemen van een beslissing.

3. Professioneel advies en begeleiding: Het is raadzaam om professioneel advies en begeleiding in te winnen bij een deskundige op het gebied van re-integratie, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Deze kan je helpen bij het beoordelen van de mogelijkheden in een traject tweede spoor en kan je tevens ondersteunen tijdens het gehele proces. Het is belangrijk om je goed geïnformeerd te voelen voordat je een beslissing neemt.

Hoewel het dus niet altijd verplicht is om in te stemmen met een re-integratietraject tweede spoor, kan het belangrijk zijn om dit wel te doen om te voldoen aan je re-integratieverplichtingen. Het is raadzaam om je persoonlijke situatie en behoeften in overweging te nemen en hierbij professioneel advies in te winnen. Alleen op die manier kun je een weloverwogen beslissing nemen die het beste past bij jouw situatie en toekomstperspectieven.

https://spoor2reintegratiespecialist.nl